Marcin Lewandowski

O mnie

zdjęcie

Biogram

Marcin Krzysztof Lewandowski - ur. 1981 r. w Bydgoszczy. Ukończył studium doktoranckie z zakresu filozofii, absolwent studiów magisterskich UMK (pedagogika i filozofia: specjalności: aksjologiczna, edukacja ustawiczna, promocja zdrowia i edukacja ekologiczna), technik ekonomista (absolwent Liceum przy ul. Gajowej w Bydgoszczy). Jest zawodowym kuratorem sądowym do spraw rodzinnych i nieletnich, członkiem zarządu Rady Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, stowarzyszeń "Dwie Korony" i "Sarmackie Dziedzictwo", grup rekonstrukcyjnych, klubu sportowego "Street Workout Bydgoszcz", Akcji Katolickiej, fundacji antyaborcyjnej "Pro - Prawo do życia". Ministrant do Mszy trydenckiej. Organizator wykładów o tematyce aksjologicznej i antropologicznej, a także warsztatów dla dzieci i młodzieży. W przeszłości wolontariusz w słynnej swego czasu Szkole Podstawowej w Szafarni oraz w środowisku polonijnym w okolicach Kamieńca Podolskiego. Był nauczycielem filozofii i etyki.